Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

” Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj…”

Procesją eucharystyczną zakończyła się dziś oktawa Bożego Ciała. To był czas szczególnej łaski i wyznania wiary w w Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

W tym dniu tradycyjnie odbywa się również obrzęd błogosławieństwa dzieci, które licznie przybyły do kościoła. Wszak Pan Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Wszystkie dzieci otrzymały na koniec słodki upominek.

Poświęcone zostały także przyniesione przez parafian wianki uplecione z kwiatów i ziół, które wyrażają dziękczynienie Panu Bogu za wszelkie dary i piękno tego świata oraz prośbę o obfite plony, ochronę przed zniszczeniem i kataklizmami.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Uroczyste procesje podążają ulicami miast i wiosek, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego . Kapłani niosą przed sobą Najświętszy Sakrament do czterech ołtarzy a sama procesja jest niezwykle barwna, radosna i kolorowa.  Dzieci pierwszokomunijne sypią świeże kwiaty, biją dzwony, wierni śpiewają pieśni eucharystyczne niosąc chorągwie i sztandary. Okna budynków znajdujących się na trasie procesji ozdabiane są symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. Również w naszej parafii po głównej Mszy Świętej o godzinie 9.00 przeszła procesja do czterech ołtarzy, które tradycyjnie przygotowywane są przez mieszkańców Unina i Goździka.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

A ja czekam na Ciebie mój Jezu, tak jak inni kiedyś czekali A ja czekam na Ciebie mój Jezu, spójrz w ciemnościach światełko się pali

6 czerwca w naszym parafialnym kościele grupa dzieci przystąpiła po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii. To wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się z wielkim zaangażowaniem przez cały rok jest świętem dla ich rodzin i całej parafii. Dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.