Historia parafii

Dnia 01 lipca 1990r. Ks. Bp. Ordynariusz Jan Mazur erygował parafię p.w. Świętej Rodziny w Uninie. W skład parafii weszły wsie: Unin i Goździk. Pierwszym proboszczem był ks. Waldemar Tkaczuk. Na początku istnienia parafia liczyła 1257 wiernych. Ks Proboszcz zjednoczył wszystkich parafian. Podjął starania wykupu ziemi pod budowę domu parafialnego i cmentarza. Aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod plebanię dokonał Ks. Bp. Ordynariusz Jan Mazur dnia 24 lipca 1994 r. Dnia 01 czerwca 1995 r. następuje zmiana na stanowisku proboszcza. Funkcję tę obejmuje ks. Janusz Sałaj. W dniu 16 maja 1996 r. został założony i poświęcony cmentarz. W latach 1996-1998 wykonano ogrodzenie nowego placu kościoła. W tym samym czasie wybudowana została także dzwonnica, na której wiosną 2014 r. zainstalowano dzwony. Każdy dzwon ma swoje imię i fundatorów. Rozbudowę i modernizację kościoła rozpoczęto w 2004 r. Następnie w 2012 r. przebudowano ołtarz, gdzie znajduje się mozaika przedstawiająca Świętą Rodzinę. Wszystkie prace były prowadzone dzięki ofiarności parafian. W dniach 28 VI – 05 VII 2015 r. odbyły się w parafii Misje Święte, które poprzedziły uroczystość obchodów 25-lecia istnienia parafii. Pierwsze Misje Święte miały miejsce w dniach 16 V – 23 V 1998 r. Dnia 06 sierpnia 2015 r., po dwudziestu latach posługi, odchodzi z parafii ks. proboszcz Janusz Sałaj. Stanowisko powierzone zostaje ks. Andrzejowi Siedlanowskiemu. Mianowany ks. proboszcz Andrzej Siedlanowski nadzoruje prace wykończeniowe w świątyni. Z jego inicjatywy powstały w parafii nowe Koła Żywego Różańca. Obecnie istnieje pięć nowych Kół Różańcowych rodziców za dzieci i dwa dzieci za rodziców. Msze Święte uświetniają śpiewy Scholi, którą kieruje p. Urszula Gałązka i Chóru Cantate Domino pod przewodnictwem p. organisty Pawła Bogusza.