APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.
Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. 
W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. 

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)   

XIX Niedziela Zwykła (18.10.2020r.)

 • Podziękowania:
  • Jubilaci: Halina i Krzysztof Teperek – cukierki dla dzieci,
  • Produkty dla WSD w Siedlcach,
  • Władysław Szarek i Wiesław Mikulski – za zebranie tych produktów,
 • Za tydzień zbiórka do puszek na leczenie Marysi Tchórzewskiej.
 • Wójt Gminy Górzno przypomina, że wciąż trwa Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Możliwości udziału w spisie rolnym jest wiele, a czasu na wypełnienie obowiązku coraz mniej. Można spisać się przez Internet, skorzystać z punktu spisowego w urzędzie gminy lub zadzwonić na Infolinię Spisową i spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym. Z rolnikami, którzy do tej pory nie spisali się samodzielnie, będzie kontaktować się rachmistrz spisowy, który może udać się na spis bezpośredni do gospodarstwa rolnika.
 • We czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II.
 • W piątek o 17.00 nowenna do Męczenników Podlaskich. Przypominam, o potwierdzeniu próśb podczas nowenny.
 • Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na bieżące sprawy gospodarcze. W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu.
 • Kartki wspominkowe na stoliku przy prasie katolickiej – proszę wpisywać dokładny adres, gdyż w pierwsze dni listopada (do 8 włącznie) będą czytane kartki i w tej intencji będzie sprawowana Msza święta.
 • Proszę zadbać o groby najbliższych na cmentarzu pamiętając o segregacji śmieci.
 • Do wieczności odeszli: Sylwester Plesiński i Władysław Przybysz. Wieczny odpoczynek … .

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych

Mając na uwadze zwiększającą się gwałtownie liczbę zakażeń koronawirusem i wprowadzone przez władze państwowe nowe obostrzenia sanitarne, dotyczące również udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiDz. U. z 2020 poz. 1829), a także w oparciu o Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października br. niniejszym informuję, że:

 1. Od dnia 17 października br. na mocy powyższego Rozporządzenia § 1 p. 6 b zostaje wprowadzony przepis, że „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1 z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”

W związku z powyższymi ograniczeniami, jak również mając na uwadze dobro duchowe wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie.

 1. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane nie jest grzechem. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. Zachęcam – przy zachowaniu roztropności i wszystkich zaleceń sanitarnych – do udziału w Eucharystii w dni powszednie, kiedy gromadzi się zazwyczaj mniejsza ilość wiernych niż w niedzielę.
 2. Przypominam, o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta. Maseczek lub przyłbic winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.
 3. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, jeżeli o to proszą. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.
 4. W kwestii sakramentu pokuty przypominam, że właściwym miejscem jego sprawowania jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.
 5. Mając na uwadze bezpieczeństwo kapłanów i wiernych zalecam, aby na czas, gdy parafie znajdują się w obszarze objętym strefą czerwoną, zostały zawieszone spotkania wszystkich grup parafialnych, odbywające się w salkach duszpasterskich.
 6. Informacje dotyczące organizowania na cmentarzach nabożeństw czy liturgii w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Bardzo proszę – w duchu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób – o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych zaleceń. Proszę jednocześnie o ufną modlitwę, szczególnie przez przyczynę Matki Bożej Różańcowej i naszych Błogosławionych Męczenników z Pratulina, o powrót do zdrowia kapłanów oraz wiernych naszej diecezji zakażonych koronawirusem, o radość nieba dla zmarłych i pociechę dla ich najbliższych, a także o siły fizyczne i duchowe dla wszystkich, którzy poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej, a zwłaszcza dla pracowników służby zdrowia. Niech nadal w naszych kościołach, po każdej Mszy św., zanoszona będzie błagalna Suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…”, a do modlitwy wiernych zostanie dołączone wezwanie o ustanie epidemii.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 881/2020

Siedlce, dnia 17 października 2020 r.

XXVIII Niedziela Zwykła (11.10.2020r.)

 • Podziękowania:
  • Jubilaci: Agnieszka i Leszek Rodak – cukierki dla dzieci,
  • Władysław Szarek i Wiesław Mikulski – prace przy parafii,
 • Zapowiedź:
  • Daniel Kwiatkowski, kaw. z Unina i Maria Tobiasz, panna z Górzna, par. Św. Jana Chrzciciela (III).
 • Dzisiaj po mszach zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 • 13 października w Polsce rozpocznie się nowenna w obronie życia nienarodzonych.
 • 15 października o godz. 12.00 w Kolegiacie odbędzie się nabożeństwo pogrzebu nienarodzonych.
 • W czwartek panowie przejadą wzdłuż naszej parafii i zbiorą produkty rolne dla Seminarium Duchownego w Siedlcach. Przygotowane produkty proszę wystawić przed posesję. Można ofiarować warzywa, ziemniaki, zboże, jaja kurze, owoce.
 • Zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 8.30.
 • W przyszłą niedzielę badanie niedzielnych praktyk religijnych Polaków – liczenie wiernych uczestniczących w Eucharystii oraz przystępujących do Komunii świętej.
 • Serdeczna prośba, by w czasie wzrostu zakażeń wirusem dbać o zdrowie swoje i innych – gdy pojawią się niepokojące objawy, unikać kontaktu z innymi ludźmi /kwarantanna też jest sporym problemem – szkoła i kościół/.
 • Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Zwracam się z prośbą, aby zadbać o groby najbliższych i pamiętać o segregacji śmieci.

XXVII Niedziela Zwykła (04.10.2020r.)

 • Podziękowania:
  • Rodzice Tymona Przybysza – cukierki dla dzieci,
  • Rodzice Leona Szulca – cukierki dla dzieci,
  • Dekoracja naszego kościoła na miesiąc październik,
  • Produkty spożywcze.
 • Zapowiedź:
  • Konrad Uziembło i Katarzyna Uziembło, z d. Sowa, zamieszkali w Goździku, cywilnie związani (III),
  • Daniel Kwiatkowski, kaw. z Unina i Maria Tobiasz, panna z Górzna, par. Św. Jana Chrzciciela (II).
 • We środę – we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – na Mszę Św. o godz. 17.00 zapraszam siostry i braci Kół Żywego Różańca oraz Róże Różańcowe na wspólną modlitwę.
 • 14 października o godz. 12.00 w Kolegiacie odbędzie się nabożeństwo pogrzebu nienarodzonych.
 • Zmarł Ks. Prałat Julian Jóźwik, senior z parafii MB Częstochowskiej. Wieczny odpoczynek … .

XXVI Niedziela Zwykła (27.09.2020r.)

 • Podziękowania:
  • Barbara Mikulska /Unin Kolonia/ – 200zł. na kościół,
  • Rodzice Oliwiera Rękawek – cukierki dla dzieci,
  • Rodzice Piotra Sereja – cukierki dla dzieci,
  • Jubilaci Barbara i Zenon Wolscy – cukierki dla dzieci,
  • Michał Suchecki – praca przy parafii,
  • Produkty spożywcze
 • Zapowiedź:
  • Konrad Uziembło i Katarzyna Uziembło, z d. Sowa, zamieszkali w Goździku, cywilnie związani (II),
  • Daniel Kwiatkowski, kaw. z Unina i Maria Tobiasz, panna z Górzna, par. Św. Jana Chrzciciela (I).
 • Proszę, aby do najbliższej nowenny do Męczenników Podlaskich potwierdzić aktualność zanoszonych próśb. Niepotwierdzone nie będą czytane.
 • We wtorek Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w piątek wspomnienie Aniołów Stróżów.
 • W tym tygodniu I czw., I pt., I sb. i I ndz. miesiąca. We czwartek zapraszam na wspólną modlitwę o powołania do kapłaństwa i zakonu oraz za powołanych na Mszę Św. o godz. 18.00.
 • Po mszy adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
 • We czwartek rozpoczniemy miesiąc październik. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową po mszy o godz. 17.00.
 • Za tydzień na Mszę Św. o godz. 11.00 zapraszam dzieci klasy III. Zostaną poświęcone różańce i nastąpi ich wręczenie.
 • 14 października o godz. 12.00 w Kolegiacie odbędzie się nabożeństwo pogrzebu nienarodzonych.

XXV Niedziela Zwykła (20.09.2020r.)

 • Podziękowania:
  • Jubilaci: Joanna i Tomasz Szarek – cukierki dla dzieci,
  • Nowożeńcy: Katarzyna i Jakub Serzysko – dekoracja naszego kościoła i cukierki dla dzieci,
  • Witold Gano i Daniel Rybiński – prace przy kościele,
  • Produkty spożywcze.
 • Zapowiedź:
  • Konrad Uziembło i Katarzyna Uziembło, z d. Sowa, zamieszkali w Goździku, cywilnie związani (I).
 • Jutro święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
 • Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca – ofiary składane na tacę przeznaczone będą na bieżące sprawy gospodarcze.
 • W przyszłą niedzielę zapraszam na Mszę Św. o godz. 11.00 kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców. Po mszy spotkanie. Proszę, aby obecni na tym spotkaniu byli oboje rodzice.
 • Serdeczna prośba: wchodząc do kościoła proszę zamykać za sobą przeszklone drzwi, natomiast wychodząc, oprócz drzwi proszę też zamykać furtki przy bramie.

Drodzy Diecezjanie!

W niedzielę 4 października br. już po raz dziesiąty w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. W tym roku będzie nam towarzyszyć hasło: „Strażnicy Kościoła”. Ufam, że spotkanie to zapoczątkuje powstanie w naszych parafiach bractwa pod nazwą ,,Strażnicy Kościoła” w oparciu o duchowość Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim.
Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców wraz synami, dziadków z  wnukami. Zapraszam wszystkie katolickie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia zrzeszające mężczyzn.

Biskup siedlecki
Kazimierz Gurda

XXIV Niedziela Zwykła (13.09.2020r.)

 • Podziękowania:
 • Paniom: Alicji i Elżbiecie – za dekorację naszego kościoła na uroczystość patriotyczno-dożynkową;
 • Sołtysom naszych wiosek, za przygotowanie dożynek;
 • osobom, które czynnie włączyły się w przygotowanie wieńców dożynkowych;
 • Kołom Gospodyń Wiejskich: „Uninianki” i „Goździczanki”;
 • Organiście i chórowi naszej parafii, za oprawę muzyczną;
 • Oli Świesiulskiej, za oprawę fotoreporterską;
 • Produkty spożywcze.
 • Jutro Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu proszę o szczególne nabożeństwo dla Krzyża Świętego, tego, który wisi na ścianach naszych mieszkań /niech będzie wytarty i z czcią ucałowany/.
 • W piątek święto Św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
 • W przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 11.00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla klasy pierwszej.
 • Również za tydzień po Mszach Św. zbiórka do puszek na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie / w zamian za ofiary z Wielkiego Piątku/.
 • Do wieczności odeszła śp. Genowefa Serej. Wieczny odpoczynek … .